Postup získání certifikátu restaurace


Restaurace, které se do projektu přihlásí, a splní všechna požadovaná kritéria, budou označeny značkou Czech Specials. Certifikát se uděluje na tříleté období začínající rokem jeho udělení. Po skončení období je nutné  požádat o novou certifikaci. Pro podávání žádostí o certifikaci je pro žadatele určen elektronický formulář dostupný na adrese http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci/.
 

Postup pro získání certifikátu Czech Specials

V případě zájmu o certifikát Czech Specials provede provozovatel gastronomického zařízení kroky dle tohoto postupu:
 
  1. Na webové stránce nalezne uchazeč on-line formulář žádosti o certifikaci „Czech Specials“. Žadatel daný formulář vyplní a následně online odešle. Žádost je automaticky přijata na sekretariát AKC ČR. Žadateli je na základě přijaté žádosti vystaveno potvrzení o jejím přijetí a je mu odeslána faktura. Nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti a uhrazení faktury proběhne v jeho provozovně kontrola.
  2. AKC ČR zajistí návštěvu certifikovaného kontrolora u žadatele. Kontrola bude dopředu ohlášena. V navštívené restauraci kontrolor prověří, zda dané zařízení splňuje kvalitativní kritéria a provede degustaci vybraného pokrmu. Závěrem se kontrolor, osobě odpovědné za provoz restaurace, prokáže průkazem ke kontrole a vyplní hodnotící list. Provedená degustace bude poskytnuta na náklady provozovatele restaurace.
  3. Na základě žádosti o certifikaci daný kontrolor dle uvedených kritérií vyhodnotí, zda restaurace splňuje všechny stanovené podmínky a certifikaci udělí, nebo neudělí. Hodnotící protokol se všemi náležitostmi bude zaslán na sekretariát AKC ČR.  O svém rozhodnutí bude AKC ČR informovat žadatele nejpozději do dvou týdnů od obdržení protokolu o kontrole.   

Udělování certifikátu

V případě splnění všech požadavků a kladného vyjádření kontrolora bude žadatel obratem informován, následně získá tištěný Certifikát, nebo mu bude zaslán v elektronické formě, dále mu bude předána samolepka na označení vstupních dveří a porcelánová plaketa. Také mu  bude poskytnuta marketingová podpora související s projektem.

Postup pro získání certifikátu  cukrárny

 
V případě zájmu o certifikát Czech Specials provede provozovatel cukrárny kroky dle tohoto postupu:
 
1.Na webové stránce nalezne uchazeč on-line formulář žádosti o certifikaci „Czech Specials“. Žadatel daný formulář náležitě vyplní, připojí fotografie a následně online odešle. Žádost je automaticky přijata administrátorem.
2. Žadateli je na základě přijaté žádosti vystaveno potvrzení o jejím přijetí a je mu odeslána faktura za certifikaci.
3. Po zaplacení faktury je provozovně přidělen kontrolor a nejpozději do 6 týdnů proběhne v jeho provozovně kontrola.
4. Certifikační kontrola bude dopředu ohlášena. V navštívené cukrárně kontrolor prověří, zda dané zařízení splňuje kvalitativní kritéria a provede degustaci vybraného pokrmu. Závěrem se kontrolor osobě odpovědné za provoz cukrárny prokáže průkazem ke kontrole a vyplní hodnotící list. Provedená degustace bude poskytnuta na náklady provozovatele restaurace.
5. Na základě žádosti o certifikaci daný kontrolor dle uvedených kritérií vyhodnotí, zda splňuje všechny stanovené podmínky a certifikaci udělí, nebo neudělí. Hodnotící protokol se všemi náležitostmi bude zaslán administrátorovi projektu (AKC ČR). 
6.V případě splnění všech požadavků a kladného vyjádření kontrolora bude žadatel obratem informován, následně získá tištěný Certifikát, nebo mu bude zaslán v elektronické formě, dále mu bude předána samolepka na označení vstupních dveří a porcelánová plaketa. Certifikovaná provozovna bude propagována na webu www.czechspecials.cz, na Facebooku projektu a bude mu poskytnuta marketingová podpora související s projektem.
 
Seznam cukrářských výrobků Czech Specials
Indiánek
Koňaková špička
Kremrole
Laskonka
Linecké cukroví
Perníčky
Plněná kokoska
Pražský koláč
Punčový řez
Rakvičky se šlehačkou
Svatební koláčky
Štafetka
Vanilkové rohlíčky
Vánočka
Velikonoční beránek
Věneček
Větrník