Proč být součástí Czech Specials

 

Certifikované restaurace se stávají součástí PR a marketingových kampaní projektu Czech Specials a agentury CzechTourism. Restaurace prostřednictvím značky Czech Specials získávají cílenou mediální podporu zaměřenou jak na domácí, tak i na zahraniční turisty.

Online propagace

Hlavním marketingovým nástrojem pro propagaci projektu v tuzemsku i v zahraničí je webový portál www.czechspecials.cz, který prochází zásadními úpravami. Zde se mohou prezentovat stravovací zařízení přihlášená do projektu Czech Specials – tedy certifikované restaurace (fotografie, kontaktní údaje, odkazy na web, akce). Podpora tohoto portálu je zajištěna prostřednictvím komunikačních kanálů agentury  CzechTourism – turistickým portálem www.kudyznudy.cz, profesním portálem www.czechtourism.cz  a řadou mediálních aktivit zastoupení  CzechTourismu v zahraničí. Kromě webu www.czechspecials.cz naleznete atraktivní novinky z prostředí české gastronomie i na facebookovém profilu Czech Specials aneb Ochutnejte ČR, www.facebook.com/czechspecials/ . Další sociální sítí, na kterou se Czech Specials plánuje zaměřit, bude Instagram. Pokračuje také propagace v zahraniční prostřednictvím facebookových postů, které představují českou gastronomii zahraničním turistům.
 

Mediální a PR podpora

Značka Czech Specials je komunikována také v reklamních kampaních, které se uskutečnily  jak v České republice, tak i na dalších evropských trzích. Součástí marketingové strategie je i výroba a distribuce tištěných propagačních materiálů – informačních letáků a brožury o české gastronomii v hlavních jazykových mutacích. Databáze certifikovaných restaurací slouží také jako podklad pro organizování cest odborné veřejnosti, organizování press a fam tripů do Česka.
 

Prezentace na gastronomických eventech

Značka Czech Specials je prezentována na partnerských gastronomických akcích agentury CzechTourism a na akcích pořádaných partnery, zejména  Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. 

Trvale se snažíme Czech Specials dostat do širšího povědomí domácích i zahraničních turistů.