Osobnosti české kuchyně včera a dnes

Osobnosti české kuchyně včera a dnes

Send by e-mail
 • Díky své poloze mezi Bavorskem a Rakouskem, také pro velmi si blízké klimatické podmínky je zřejmé, že se všechny kuchyně vzájemně ovlivňovaly. Shodné plodiny, využívání hub a lesních plodů, orientace na zvěřinu a sladkovodní ryby. To byly hlavní rysy jejich jídelníčků od raného středověku. V rudolfínské době k nám přišly vlivy španělské, coby křižovatka obchodních cest převzala země zčásti i vlivy židovské či franské. Díky třistaleté příslušnosti k C&K Rakousku se nevyhnula ani dotekům stravovacích návyků slovenských i uherských. Na přelomu věků XVIII. a XIX. se díky mnoha autorkám domácích kuchařek začíná formovat trend, který vlastně celé české pohostinství nastavil coby základnu pro jeho podobu v dobách největší slávy. Podívejme se postupně na ty, kdo se vrchovatou měrou zasloužili o věhlas a respekt, který česká gastronomie požívala od oněch časů, přes nejslavnější období za první republiky, a kam by se podle přání i snah mnohých chtěla a měla dnes vrátit.   Ale kde začít? Nebudeme pátrat po tom, zda v Osadě Havranů pekl uloveného mamuta vždy jeden a týž člověk, znalý navíc vliv různých trav a rostlin k masu přiložených. Tedy jakýsi pravzor prakuchaře. Za počátek osy, která mapuje Stav a vývoj naší kuchyně tak, jak vznikala v dobách prvních autorů knih receptů a postupů, vezměme výše zmíněný letopočet. Koncem, prozatímním a otevřeným, je potom naše současnost. Nezačneme však tam, ani tam. První osobnost, kterou jsme si vybrali, ovlivnila dění a vývoj naší kuchyně poměrně nedávno, o to více však její práce přivedla její prezentaci na kuchařský Olymp. Byla to doba rozkvětu českého pohostinství, která vrcholila na výsost úspěšnou reprezentací na první poválečné světové výstavě v Bruselu roku 1958. Onou osobností byl první šéfkuchař hotelu Alcron, Florián Zimmermann
  Syn zahradníka z Jemniště se narodil 30. srpna 1901. V sedmnácti letech se s vynikajícími výsledky vyučil v Choděrově restauraci v Praze. Poté začala oslnivá anabáze po velkých restauracích světa. Pracoval, krom jiného, v lázních Biarritz, v Galerie des Champs-Élysées, v hotelu Carlton Chambord a v Monte Carlu v hotelu Metropole. Odevšad dostává vynikající pracovní posudky, a tak není divu, že si ho vyhlédl, a v roce 1932 pro svůj nový hotel Alcron získal Alois Krofta. Zimmermann tam působil sedmadvacet let, přičemž vrcholem jeho kariéry byla kompletní příprava naší gastronomické účasti na EXPO 58 v Bruselu. A výsostný úspěch, kterého tam dobyla.   Když v roce 1959 Florian Zimmermann náhle zemřel – bylo mu pouhých 58 let, v jednom z nekrologů se objevila věta: „… zemřel nekorunovaný král české kuchyně!“ S tím se dá než souhlasit. Je jen smutné, že si zasloužených ovací za to, oč vše se v československém pohostinství zasloužil, nedočkal.
   

  postup

  Doba přípravy

  Doba přípravy
  -
  Doba vaření
  -

  Počet porcí

  -

  Ingredience

  Přihlásit k odběru newsletteru

  Přihlašte se k odběru newsletteru a budeme Vám pravidelně zasílat nové články do e-mailu. Váš kontaktní email bude použit pouze za účelem zasílání našeho newsletteru, nebude předáván žádnému dalšímu subjektu. Zasílání můžete kdykoli ukončit kliknutím na link ve zprávě, kterou Vám bude newsletter doručen.