Pravidla pro certifikaci cukrárny/kavárny


1) Kritéria české cukrárny
Provozovatel cukrárny se zaváže, že bude spolupracovat na projektu Czech Specials a v jeho nabídce budou vždy k dispozici minimálně 3 tradiční české zákusky schválené jako Czech Specials (seznam naleznete zde : http://www.czechspecials.cz/certification/postup-pro-ziskani-certifikatu nebo na www.czechspecials  ve složce Recepty/Cukrářské výrobky) , a to vlastní výroby, nebo i zakoupené z jiné výrobny, ve vynikající kvalitě a chuti.

2) Profesní způsobilost
Provozovatel má příslušná povolení k provozování cukrárny nebo kavárny (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny hygienické předpisy a předpisy spojené s bezpečností práce a bezpečností hostů dle platné legislativy.

3) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji
V cukrárně je k dispozici přehledný nabídkový lístek, nebo je nabízený sortiment napsaný na poutači  či na popiskách  u prodávaných  výrobků. Obsluha je na požádání schopna podat zákazníkovi informace o jakémkoliv cukrářském výrobku v nabídce. Ceny uvedené na nabídkové lísku nebo poutači, na jídelním a nápojovém lístku jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné přirážky. Host vždy při vyúčtování obdrží tištěnou účtenku s jasným vyznačením množství položek a jejich ceny.
 
4) Čistotu a dobrý stav vybavení cukrárny/kavárny
Cukrárna – kavárna je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované). Toalety v cukrárně – kavárně jsou čisté, pravidelně udržované a vybavení plně funkční a nepoškozené.
 
5) Obsluha/prodávající a její přístup k hostovi 
Obsluhující nebo prodávající mají jednotné, čisté pracovně - společenské oblečení. Host je při příchodu personálem přivítán a při nákupu/po konzumaci je zjištěna jeho spokojenost.
 
6) Kontrola kvality
Provozovatel se zavazuje, že umožní kontrole a případným dalším následným kontrolám degustaci tradičních českých cukrářských specialit dle výběru. Degustace povinných cukrářských výrobků a jeden nápoj bude poskytnut danému kontrolorovi vždy na náklady provozovatele.
 
7) Marketing
České cukrářské výrobky na nabídkovém listu, za které obdržela restaurace značku Czech Specials budou touto značkou (logem projektu) viditelně označeny buď přímo na nabídkovém listu nebo na zvláštní kartě s logy projektu. Provozovna se také zavazuje umístit přidělenou nálepku Czech Specials na vstupních dveřích a dále v provozovně viditelně vyvěsit certifikát a plaketu. Certifikovaný provozovatel logem projektu také neprodleně označí své webové a facebookové stránky. Provozovatel poskytne příslušné kontaktní údaje (adresu, telefon, webové stránky, Facebook), které budou spolu s bezúplatně  poskytnutými fotografiemi, použity při propagaci cukráren  v rámci projektu.


8) Ostatní
Certifikát a znak se uděluje na tříleté období začínajícím rokem certifikace. Pokud po tomto období nebude obnovena certifikace na další tříleté období, bude muset být znak z provozovny odstraněn. V případě, že cukrárna-kavárna ukončí svůj provoz, nahlásí toto ukončení AKC ČR - administrátorovi na projekty@akc.cz. Administrátoři projektu mají právo znak Czech Specials na základě následných kontrol odejmout, a to v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky.

Základní poplatek za udělení certifikátu a znaku Czech Specials činí 3 000 Kč. Pokud je majitel, vedoucí nebo cukrář členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR  nebo je provozovna členem Asociace hotelů a restaurací ČR, platí snížený poplatek 1 500 Kč.

ADMINISTRAČNÍ POPLATEK ZA UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU A PLAKETY CZECH SPECIALS BYL  MIMOŘÁDNĚ SNÍŽEN, Z DŮVODU PODPORY ČESKÉ GASTRONOMIE  ZASAŽENÉ DŮSLEDKY  PANDEMIE, A TO OD 1.4.2020 DO 30.06.2022  NA 750 KČ + DPH.

Certifikát je udělován provozům s celoročním i sezónním provozem. V případě sezónního provozu musí mít každá certifikovaná cukrárna/kavárna tuto skutečnost uvedenou ve svém profilu na webových stránkách Czech Specials.