Počátky pivovarnictví v českých zemích

Send by e-mail

Počátky pivovarnictví v českých zemích

Kvašené obilné nápoje, které můžeme považovat za přímé předchůdce pivního moku, vařili na českém území již Keltové. Až Slované ale nejspíš při jeho výrobě začali používat chmel. Zrodilo se tak chmelové pivo. Než si ale české pivo vydobylo pověst, jež ho dnes předchází v celém světě, trvalo to ještě dlouhá staletí.
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Nejstarší dochovanou písemnou zmínku o vaření piva můžeme najít v „zakládací listině Vyšehradské kapituly“ z roku 1088, v níž první český král Vratislav II. přidělil kapitule kromě dalších privilegií také desátek chmele na vaření piva. Velký rozkvět vaření piva na českém území přineslo dvanácté století. V této době mohl v českých zemích vařit pivo kdokoliv. Později bylo takzvané „právo várečné“ omezeno pouze na kláštery a měšťany žijící uvnitř městských hradeb. Vznikaly tak první krčmy.
 

Šlechtici pivovarníky

O možnost vařit pivo a zakládat na svých panstvích pivovary začala usilovat i šlechta. To jí ostatně umožnila Svatováclavská smlouva vydaná Ludvíkem Jagellonským roku 1517, jejíž důsledky platily až do roku 1869. Tehdy se již milovníci piva v českých zemích ale i za jejich hranicemi mohli těšit z chuti Plzeňského Prazdroje, jedinečného spodně kvašeného ležáku. Zrodil se zcela nový typ piva, jenž se později stal nejoblíbenějším na celém světě.
 

Muž, který povýšil vaření piva na umění

Zásadní vliv na rozvoj nejen českého pivovarnictví měl František O. Poupě. V druhé polovině 18. století reformoval výrobu sladu i piva a položil základy pivovarské vědy. Jeho revolučním přínosem bylo zavedení používání teploměru při vaření piva. S trochou nadsázky můžeme říct, že přístup k vaření piva se na našem území dělí na období před Poupětem a po něm. 
 
Právě jeho osobě do značné míry vděčíme za to, že má dnes české pivo právě ty vlastnosti, které si na něm tolik ceníme. Odkaz Poupětova umu můžete sami okusit. Skrývá se v každé orosené sklenici dobrého českého piva. V něm barva, bohatá pěna, výrazná chuť a správný říz tvoří harmonický celek. Již při prvním doušku tak pochopíte, že vaření piva je skutečné umění…
 

Kam na pivo do kláštera v Praze?Kam na pivo v Jeseníkách?