Informacja o stosowaniu plików cookies

 

1. Rodzaje stosowanych plików cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują dwa rodzaje plików cookies, w zależności od tego, dokąd są przesyłane dane zapisane w plikach cookies. Pliki cookies własne, czyli pliki łączące się z domeną naszych stron internetowych, oraz pliki cookies podmiotów zewnętrznych, czyli pliki, których dane są wysyłane z Twojego komputera trzeciej osobie, na przykład pliki cookies Google Analytics pozwalające tworzyć analizy dotyczące liczby odwiedzin naszych stron.

Z punktu widzenia celu ich stosowania również dzielimy je na dwie grupy. Pliki należące do pierwszej grupy umożliwiają prawidłowe działanie stron internetowych i pozwalają na ich dostosowanie do urządzenia, na którym są przeglądane, pliki z drugiej grupy służą do analizy liczby odwiedzin i aktywności użytkowników na stronach. Mogą być wykorzystywane w celu wyświetlania reklam i dostosowywania ich do preferencji użytkownika.

Nasze strony internetowe stosują następujące własne pliki cookies:

Nazwa Czas przechowywania Funkcja/cel
ASPXFORMSAUTH koniec sesji Slouží k ukládání šifrovaného ověřovacího ticketu uživatele při Forms ověřování.
ASP.NET_SessionId koniec sesji Session ID uživatele z bezpečnostních důvodů.
CMSCurrentTheme 1 dzień Ukládá podobu uživatelského prostředí.
CMSPreferredCulture 10 miesięcy Ukládá preferovaný jazyk.
CMSPreferredUICulture 10 miesięcy Ukládá preferovaný jazyk a podobu uživatelského prostředí.
CMSCookieLevel 10 miesięcy Specifikuje, které cookies jsou návštěvníkovi povoleny.
VisitorStatus persistent Indikátor, zda je návštěvík nový nebo se vrací.
CMSCsrfCookie koniec sesji Slouží k ověření předávaných POST parametrů.

Tabela 1 Własne pliki cookies

Wszelkie informacje uzyskane z własnych plików cookies są przechowywane przez wskazany czas przechowywania danych plików i są wykorzystywane w celu określonym w podanej wyżej tabeli, a te, które są oznaczone jako Google Analytics, są przetwarzane również przez firmę Google.

Wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów zewnętrznych:

Nazwa Czas przechowywania URL podmiotu zewnętrznego Funkcja/cel
CONSENT persistent .gstatic.com Analizowanie (Google Analytics)
NID 6 miesięcy .gstatic.com Analizowanie (Google Analytics)
CONSENT persistent .youtube.com Reklama/Analizowanie (YouTube)
GPS koniec sesji .youtube.com Reklama/Analizowanie (YouTube)
PREF persistent .youtube.com Reklama/Analizowanie (YouTube)
VISITOR_INFO1_LIVE 6 miesięcy .youtube.com Reklama/Analizowanie (YouTube)
YSC koniec sesji .youtube.com Reklama/Analizowanie (YouTube)
Zomato.com (PHPSESSID, Csrf, Fbcity, Fbtrack, zl) persistent .zomato.com Hodnocení restaurací
Facebook.com (act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, sb, wd, xs) persistent .facebook.com (przez Google Tag Manager) Reklama/Analizowanie

Tabela 2 Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

2. W jaki sposób działają pliki cookies

Protokół http to protokół służący do komunikacji pomiędzy serwerem internetowym, na którym są przechowywane nasze strony internetowe, a Twoim komputerem.

Protokół HTTPS to wersja protokołu http, wykorzystujący w komunikacji połączenia szyfrowane.

Przez pliki cookies rozumie się w protokole http/https niewielkie pliki tekstowe, które serwer internetowy wysyła do przeglądarki internetowej, a ta następnie zapisuje je na Twoim komputerze, tablecie lub innym urządzeniu, na którym korzystasz z przeglądarki. Przy każdej kolejnej wizycie na stronach tego serwera przeglądarka wysyła te dane z powrotem na serwer www.

Pliki cookies standardowo służą do rozróżniania poszczególnych użytkowników (a dokładniej ich przeglądarek), zapisują się w nich ustawienia użytkownika itp. Służą również temu, aby serwer miał informację o aktywności użytkownika na stronach i umiał na przykład wrócić na poprzednią stronę. Pliki cookies można ustawiać także po stronie serwera.

Pliki cookies nie zawierają w sobie kodu wykonalnego i nie stanowią same w sobie zagrożenia dla komputera użytkownika, ale mogą stanowić środek do ingerencji w jego prywatność. Odwiedzane strony mogą zapisywać w plikach cookies dowolne dane, które uzyskają na temat użytkownika w czasie jego przebywania na stronach, mogą monitorować, co interesuje użytkownika, na jakich stronach przebywał dłużej, mogą przechowywać informację o całej jego aktywności na stronie. Pliki cookies zawierają w sobie informację o tym, jak długo mają być przechowywane. Niektóre są jednorazowe/tymczasowe i ich ważność wygasa z chwilą zamknięcia przeglądarki lub opuszczenia strony, czas przechowywania innych plików wynosi miesiące lub lata, co pozwala na rozpoznanie użytkownika przy kolejnej wizycie na stronie. W przypadku ataku na Twój komputer, osoba dokonująca kradzieży danychc może uzyskać Twoje dane osobowe i w niektórych przypadkach może wykorzystać Twoją tożsamość przy wizycie na stronach odwiedzanych przez Ciebie.

Przepisy prawa nakładają na administratora strony obowiązek poinformowania użytkowników odwiedzających strony internetowe o stosowaniu plików cookies, co niniejszym czynimy.

W rozumieniu przepisów prawa (RODO) pliki cookies, przy pomocy których można identyfikować użytkownika lub urządzenie, z którego użytkownik korzysta, stanowią dane osobowe i jako takie podlegają obowiązkowi ochrony przez administratora stron internetowych a ich przetwarzanie jest możliwe pod warunkiem wypełnienia obowiązków ustawowych.

Cel stosowania plików cookies. Z uwagi na to, że protokół http jest bezstanowy, niektóre pliki cookies mogą być niezbędne do zapewnienia normalnego standardowego działania stron internetowych. Inne służą ulepszeniu funkcjonalności i personalizacji zawartości, kolejne mogą monitorować preferencje użytkownika, zapisywać informacje, które są potem uzupełniane automatycznie w formularzach, umożliwiają monitorowanie aktywności użytkownika w sieci lub na konkretnych stronach internetowych.

Źródło plików cookies. Niektóre pliki cookies należą do administratora stron i są tworzone wyłącznie przez domenę, na której w danej chwili użytkownik przegląda strony internetowe. Jednak administrator stron może pozwolić podmiotom zewnętrznym na zapisywanie na komputerze użytkownika za pośrednictwem jego stron plików cookies, które udostępniają informację podmiotom zewnętrznym (typowym przykładem takich plików cookies są pliki dla usługi Google Analytics).

Sygnały nawigacyjne to elektroniczne obrazy (nazywane również jednopikselowymi obiektami GIF), dzięki któremu można policzyć użytkowników odwiedzających stronę oraz policzyć i monitorować niektóre z ich aktywności. Mogą być również zawarte w reklamowych wiadomościach mailowych lub newsletterach, w celu weryfikacji, czy dana wiadomość została przeczytana i czy odbiorca wiadomości kliknął w zawarte w niej linki.

3. Ustawowe warunki stosowania plików cookies

 • Administrator jest obowiązany do poinformowania w zrozumiałej formie o stosowaniu plików cookies i sygnałów nawigacyjnych (zwanych dalej plikami cookies.)
 • Administrator jest obowiązany poprosić o zgodę na stosowanie plików cookies zanim zostaną one zapisane na komputerze użytkownika, lub zanim informacje z plików cookies zostaną wysłane na serwer. (Por. ustawa nr 468/2011 Dz.U. Rep.Czeskiej, o łączności elektronicznej, lub dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/136/WE). Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienie opcji przeglądarki.
 • Zgoda nie jest wymagana w przypadku plików cookies, które są stosowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych, ich optymalizacji, lub które są niezbędne do świadczenia przez administratora usług, których użytkownik w wyraźny sposób sobie zażyczył, lub usług analitycznych.
 • Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób będą wykorzystywane dane uzyskane z plików cookies.
 • Zawsze powinieneś mieć możliwość wyłączenia plików cookies lub sprzeciwu wobec ich stosowania, co można zrobić poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Może to jednak spowodować obniżenie (czasami dość wyraźne) komfortu korzystania ze stron internetowych.
 • Masz prawo zażądać od administratora danych (administratora strony lub osoby, która otrzymuje dane uzyskane z plików cookies na Twoim komputerze) usunięcia danych lub ich sprostowania, jeżeli nie odpowiadają rzeczywistości.

4. W jaki sposób zakazać stosowania plików cookies podmiotów zewnętrznych

Jeżeli nie wyrażasz zgody na stosowanie plików cookies podmiotów zewnętrznych, możesz zablokować ich zapisywanie na komputerze poprzez odpowiednie ustawienie opcji przeglądarki, z której korzystasz. Można ustawić zarówno opcję, czy zgadzasz się na stosowanie plików cookies podmiotów zewnętrznych, jak i opcję „Do NOT Track”, która wysyła na serwer, do którego się podłączasz, sygnał, że nie zgadzasz się na monitorowanie swojej aktywności (samo wysłanie tego żądania nie gwarantuje, że serwer żądanie spełni). Możesz utworzyć listę podmiotów zewnętrznych, którym zostanie zablokowany dostęp do Twojego komputera.

Informacja na temat ustawień w najczęściej używanych przeglądarkach:

 • Microsoft Edge - Ustawienia > Ochrona danych osobowych > Pliki cookies
 • Microsoft Explorer – Ustawienia > Opcje Internetu > zakładka Dane osobowe > Ustawienia
 • Chrome - Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia zawartości > Pliki cookies
 • Mozilla Firefox - Ustawienia > Opcje > Ochrona prywatności i zabezpieczenia > Ochrona przed monitoringiem
 • W ustawieniach możesz również ustawić opcję Do Not Track.

5. Pozostałe informacje

Informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj.
Zasady przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych CzechTourism są tutaj.
Jeżeli jesteś przekonany, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, prosimy o kontakt:

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism,
Vinohradská 46,
120 41 Praha
tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516
Nr id.: 49277600
NIP: CZ49277600

Na inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w przypadku pytań, sugestii lub skarg został wyznaczony:

Inspektor danych osobowych: Ewald Smrčka
Dane kontaktowe: e-mail: privacy@czechtourism.cz,
tel.: +420 221 580 442

Skargę można także wnieść do czeskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Republika Czeska
www.uoou.cz